jobonline
 Permohonan Jawatan  
 Senarai jawatan yang di buka mengikut kumpulan jawatan


Senarai Jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik)
Sila pilih maksimum 2 (dua) jawatan sahaja dari mana-mana kumpulan
Gred Jawatan Jawatan
Tiada Jawatan dibuka

Jawatan 1 :  

Jawatan 2 :  

Notes : Jika mahu memohon hanya satu jawatan, isikan di 'Jawatan 1'
sahaja dan tinggalkan kosong di 'Jawatan 2'.


 

Login
Masukkan Emel :
Katalaluan :
Kod Pengesahan :

   
[Lupa Katalaluan ? - Daftar Pengguna]
Copyright 2006 (Kemaskini 2009) Pusat Teknologi Maklumat, UMT